Erhvervserfaring - Kitt Skovsø Petersen


Consulting Kitt ApS

01.08 2010 –
 • Implementering af individuel PAL beskatning (Nordea Liv & Pension).
 • Individuel PAL beskatning og test af beregningskernen i et nyt administrations- og policesystem (JØP).
 • Finanstilsynets benchmark dødelighed, kontribution og modeller for ny levetid (Forca).


Festina Lente

01.02 2008 – 01.08 2010
 • Udvikling af nye koncepter inden for pension og forsikring.
 • Udvikling af forretningsmodeller.
 • Implementering af individuel PAL beskatning (Nordea Liv & Pension).
 • Test af beregningskernen i et nyt administrations- og policesystem (BEC Pension).
 • Medforfatter på to videnskabelige artikler om performance måling af pensionsprodukter.


sampension

01.02 1993 – 01.08 2003 og
01.03 2007 – 01.02 2008
 • Udvikling af regneregler for nye produkter. Har bl.a. udviklet regnereglerne for det meget fleksible 3i1-produkt for policer på op til tre grundlag, der er det seneste produkt lanceret af sampension.
 • Test af regneregler i IT-systemer.
 • Konstruktion af programmer i Delphi til fremregning af policers ydelsesstatus, prognose- og tilbudsberegning m.m.
 • Budgetter, årsopgørelse og aktuarberetning for PMF og FagPension.
 • Statistikker for død og invaliditet.
 • Markedsværdi i livsforsikring, herunder regnskab til markedsværdi, beregning af passiver og aktiver til markedsværdi samt opgørelse af hensættelser til markedsværdi.


ATP PensionService

01.08 2003 – 01.03 2007
 • Projekter og ad hoc aktuarmæssige opgaver vedrørende PensionDanmark, herunder håndtering af nye produkter.
 • Udarbejdelse af kravspecifikation, evaluering af tilbud, leverandørmøder, tværgående analyse af bestandene og efterfølgende detailanalyse for Nyt Administrations - og Forretningssystem til ATP koncernen.
 • Rettelser, udvidelser samt test af it-systemer. Test af årsafslutninger i administrations- og policesystemer for medlemmer og pensionister.